en

Eesti Inimõiguste Keskus

Loome üheskoos iga inimese õigusi austava Eesti

Veebileht: humanrights.ee
Töö teostamise aeg: detsember 2016 kuni praeguseni

Ülesanne – seitsmest kodulehest teha üks

Palju suuri projekte läbi viinud Eesti Inimõiguste Keskus oli 2016. aastal meiega ühenduse võtmise hetkeks jõudnud seisu, kus neil oli palju erinevaid teemasid käsitlevaid veebilehti ning lisaks veel organisatsiooni enda koduleht, mis oli moraalselt vananenud ja mitte väga kasutajasõbralik. Seega oli meie lähteülesandeks disainida uus veeb, kus käsitletakse kõiki teemasid ning teised veebilehed sulgeda.

Ehitasime EIK’le uue, lihtsa navigatsiooniga kodulehe, mille funktsionaalsus võimaldab luua organisatsiooni erinevatele tegevussuundadele sisukaid teemalehti, kus kuvatakse vastava teemaga seotud uudised, õppematerjalid, projektid ja tegevused ning inimesed.

Lõime nullist ka Eesti pangalinkide ja internetipankade spetsiifiliste juhenditega annetuslehe.

Oleme esialgsele tööle järgnenud 7 aasta jooksul lehte järjepidevalt täiendanud, hoides seda visuaalselt värskena, täiendades funktsionaalsust ja kujundusmalle ning parandades lehe kasutuskogemust.

Avaleht

Teemaleht

Annetusleht

Annetuslehe areng 2016–2023

Inimõiguste aruande mall